องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


งานป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสได้ออกเหตุไฟไหม้บ้านที่บ้านวังเสมา


วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลาประมาณ19.00 น.งานป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสได้ออกเหตุไฟไหม้บ้านที่บ้านวังเสมา ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และได้รับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำในการระงับเหตุจากทีมงานดับเพลิงเทศบาลตำบลจัตุรัส ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26
2022-08-24