องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


งานป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสได้ออกเหตุไฟไหม้บ้านที่บ้านวังเสมา


วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลาประมาณ19.00 น.งานป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสได้ออกเหตุไฟไหม้บ้านที่บ้านวังเสมา ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และได้รับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำในการระงับเหตุจากทีมงานดับเพลิงเทศบาลตำบลจัตุรัส ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03