องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


แจกเบี้ยและหน้ากากอานามัย ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือนเมษายน 2563


เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ออกพื้นที่ 14 หมู่บ้าน แจกเบี้ยและหน้ากากอานามัย ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในตำบลกุดน้ำใส ประจำเดือนเมษายน 2563

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03