องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


มอบเจลแอลกอฮอล์ และเครื่องเทอร์โมสแกน ให้ประธาน อสม. ทั้ง14หมู่บ้าน


วันที่ 3 เมษายน 2563 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มอบเจลแอลกอฮอล์ และเครื่องเทอร์โมสแกน ให้ประธาน อสม. ทั้ง14หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคตามมาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03