องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ร่วมประกวดรำเซิ้ง ในงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2562


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มอบหมายให้ นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำกลุ่มแม่บ้านตำบลกุดน้ำใส ร่วมประกวดรำเซิ้ง ในงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2562 และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (รำเซิ้ง) ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03