องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


มอบหมายให้งานป้องกัน มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับราษฎรที่ ตำบลกุดน้ำใสที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มอบหมายให้งานป้องกัน มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับราษฎรที่ ตำบลกุดน้ำใสที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ดังนี้ ม.2 จำนวน 2 ราย ,ม.7 จำนวน 1 ราย และ ม.9 จำนวน 2 ราย

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03