องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต " รวมพลัง สร้างฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ"


วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน/ผุ้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน จิตอาสาพร้อมด้วยประชาชนตำบลกุดน้ำใส ร่วมเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต " รวมพลัง สร้างฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ" ณ ลำห้วยคลองสวะบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติฤทธิ์ หมั่นอุส่าห์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝายทะเบียนและบัตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต " รวมพลัง สร้างฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ"

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03