องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มอบนางเบญจพรรณ. ธรรมโชติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมทีมงาน รับการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากนายบุญชอบ ทะยอมใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สถจ.ชัยภูมิ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานหน้าที่ราชการแก่พนักงาน/เจ้าหน้าที/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 2 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03