องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช


วันที่ 14 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางเบญจพรรณ ธรรมโชติ รองปลัด อบต.กุดน้ำใส ได้ดำเนินการตามโครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ บ้านท่าแตง หมู่ที่ 7 ,บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 9 ,บ้านดอนเกษตร หมู่ที่ 11 ,บ้านร่วมิตร หมู่ที่ 8 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอ

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03