องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ เรื่องลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง แยกก่อนทิ้ง


วันที่ 5-6กุมภาพันธ์ 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ 14หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ เรื่องลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง แยกก่อนทิ้ง
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03