องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ประจำปี 2562


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และกรุงเทพมหานคร
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03