องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


การจัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านร่วมมิตร และบ้านดอนเกษตร


   เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบการบริหารกิจการและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้านด้วยตนเอง ณ บ้านร่วมมิตร และบ้านดอนเกษตร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03