องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงิน "1 มิถุนายน 2561"


     วันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลกุดน้ำใส (อถล.) ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง ทำการคัดแยกขยะนำส่ง ในกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงิ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส และผู้ที่สนใจร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ที่อยู่ใกล้บ้าน โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันที่ 1 ของเดือน

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03