องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561


   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอำเภอจัตุรัส เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์จากกรมศุลกากร และพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03