องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระบะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)ตำบลกุดน้ำใส ครั้งที่2/2560


ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระบะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)ตำบลกุดน้ำใส ครั้งที่2/2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายประดิษฐ์ เพชรจตุภัส สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส และคณะอนุกรรมการ ฯลฯ
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26
2022-08-24