องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการประกวดการจัดขยะมูลฝอยชุมชน


โครงการประกวดการจัดขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบลและได้รับรางวัล ตำบลละ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองะเลิส อันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับที่ 1 ในวันประชุมประจำเดือน ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูฝอย ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส และในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส

2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26
2022-08-24