องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดน้ำใส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา      จัดโครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านวังเสมา เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กอ้วน อาหารที่ความเพิ่มสำหรับเด็กผอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและนิสัยการกินของเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครอง ได้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมี นายศิลาธร เกษจัตุรัส รองนายก อบต.กุดน้ำใส เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ

2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23