องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่วมมิตร


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดน้ำใส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่วมมิตร จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านร่วมมิตร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมี นายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ

2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23