องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กุดน้ำใส


นายสุเทพ ดีอุดม ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กุดน้ำใส เรียกประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กุดน้ำใส ในวันที่ 27 กรกรฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เพื่อซักซ้อมและปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน

2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23