องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านเดื่อ และบ้านโพธิ์ทอง


18 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และโรงเรียนบ้านเดื่อ ร่วมกันเดินรณรงค์แจกทรายอะเบท พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 5 และบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12

2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23