องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านสำโรงโคก


17 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม
นายกอบต. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และโรงเรียนบ้านสำโรงโคก ร่วมกันเดินรณรงค์แจกทรายอะเบทและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 14

2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23