องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีพ.ศ.2560


วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีพ.ศ.2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านท่าแตง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนโดย ธกส. สาขาจัตุรัส
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23