องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตำบลกุดน้ำใส กิจกรรมปั่นตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง


โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะตำบลกุดน้ำใส กิจกรรมปั่นตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00น.โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขถาพ(สสส.) เริ่มต้นปั่น ณ โรงเรียนบ้านตลาด ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ สิ้นสุด ณ อบต.กุดน้ำใส
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23