องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส


การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส โดยการประสานงานจากนายสุเทพ ดีอุดม นายก อบต.กุดน้ำใส และได้รับความอนุเคราะห์จากนายบุญเลิศ วิริยาวุทธ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในการหารือแนวทางดังกล่าว
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03