องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


อบต.กุดน้ำใส ดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชน และประชุมประชาคมการตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ


วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดำเนินการออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 และประชุมประชาคมการตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ณ บ้านสำโรงโคก ,บ้านเดื่อ,บ้านโพธิ์ทอง,บ้านกุดน้ำใส,บ้านเหนือ,บ้านท่าแตง,บ้านห้วยเป้ง,บ้านร่วมมิตร,บ้านดอนเกษตร,บ้านตลาด,บ้านวังเสมา
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03