องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-06-09
2022-05-27
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03