องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ


โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.กุดน้ำใส พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน 
โดย นายพินิจ บุญวรรณ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23