องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการบัณฑิตน้อย 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2555 ในวันที่ 2 เมษายน 2555 ให้กับผู้ที่จบการศึกษาหลักปสูตรปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 66 ราย โดยมีท่าน สมมิตร รื่นรวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตร โดยมี สมาชิก อบต.กุดน้ำใส กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23