องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการรดน้ำดำหัว ไหว้ขอพรผู้สูงอายุ 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสได้จัดโครงการรดน้ำดำหัวไหว้ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 โดยการนำของ นายสมมิตร รื่นรวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยสมาชิก อบต.กุดน้ำใส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันรดน้ำดำหัวไหวขอพรผู้สูงอายุ ทั้ง 14 หมู่บ้าน
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23