องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขาพประจำครอบครัว ประจำปี 2555


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดน้ำใสได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ประจำปี 2555 ในวันที่ 18 เมษายน 2555 โดยการนำของ ท่านสมมิตร รื่นรวย ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ และคณะกรรมการกองทุน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ อสม.ตำบลกุดน้ำใส จำนวน 14 หมู่บ้าน
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23