องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง ได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างให้กับประชาชนตำบลกุดน้ำใส ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ณ วัดราษีบ้านกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของท่าน นายกสมมิตร รื่นรวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.กุดน้ำใส ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน สส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ เครื่องมือซ่อมสร้าง
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23