องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครื่อข่ายองค์กรสตรี


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครื่อข่ายองค์กรสตรี
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557
ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2557
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสและจังหวัดเพชรบุรี
โดย...องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสร่วมกับองค์กรสตรีตำบลกุดน้ำใส
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23