องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ


โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
วันที่ 23 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โดยมี นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นผู้เปิดงาน
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23