องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ออกมอบแท็บเล็ต และขนม ของเล่น ให้กับ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตตำบลกุดน้ำใส  นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ผู้บริหาร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23