องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


อบต.กุดน้ำใส มอบโล่รางวัลให้กับ ครูสอนดีระดับตำบลกุดน้ำใส


อบต.กุดน้ำใส มอบโล่รางวัลให้กับ ครูสอนดีระดับตำบลกุดน้ำใส จำนวน 3 ท่านโดยมี รางวัลที่ 1 คือ คุณครูประสิทธิ์ โม่งใส โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์ รางวัลที่ 2 คือ คุณครูฐิติมา จัทรแสน โรงเรียนกุดน้ำใสรางวัลที่ 3 คือ คุณครูประยูร พลตาล โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)โดยท่านนายกสมมิตร รื่นรวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ให้เกียรติมอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับครูสอนดีระดับตำบล ตลอดจนข้าราชการ สมาชิก อบต ผู้ใหญบ้าน และผู้มีเกียรติได้มาร่วมแสดงความยินดีให้กับครูสอนดีด้วย
2022-01-12
2022-01-07
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-03
2021-09-03
2021-09-02
2021-09-02
2021-08-25
2021-08-23