องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


จุดเช็คอิน ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูหนาว เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ โครงการชัยภูมิโรแมนติคโร๊ด(Chaiyaphum Romaantic Road) ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูหนาว เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จุดเช็คอิน ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

2024-03-27
2024-03-22
2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21