องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ณ.โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้เข้าร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ณ.โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

2024-03-27
2024-03-22
2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21