องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ได้ประชาคมหมู่บ้านเพิ่อยืนยันตำแหน่งที่ตั้งและจำนวนเนื้อที่ที่สาธารณประโยชน์แปลง "โคกพันธาตุ" ณบ้านวังวัด บ้านกุดน้ำใส และบ้านวังเสมา


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ประชาคมหมู่บ้านเพิ่อยืนยันตำแหน่งที่ตั้งและจำนวนเนื้อที่ที่สาธารณประโยชน์แปลง "โคกพันธาตุ" ณบ้านวังวัด บ้านกุดน้ำใส และบ้านวังเสมา

2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26
2022-08-24