องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงบ้านกุดน้ำใส ม.3 บ้านเหนือ ม.10 และวังวัด ม.4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับรพ.สต.กุดน้ำใสและนักบริบาลท้องถิ่นตำบลกุดน้ำใส ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงบ้านกุดน้ำใส ม.3 บ้านเหนือ ม.10 และวังวัด ม.4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-08
2024-05-06
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-20