องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ออกพ่นหมอกควันคอกโคกระบือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมบีสกิน ณ บ้านตลาด บ้านดอนเกษตร และบ้านวังเสมา


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันคอกโคกระบือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมบีสกิน ณ บ้านตลาด บ้านดอนเกษตร และบ้านวังเสมา
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-13
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-28