องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่บ้านผู้พิการบ้านวังเสมา ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ


                 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสนำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ  ผู้ใหญ่บ้าน ได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้แก่บ้านผู้พิการบ้านวังเสมา ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26