องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ได้เยี่ยมชมโคกหนองนาโมเดล ต.กุดนํ้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ


          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายสุเทพ ดีอุดม และนางสาวจันทร์เพ็ญ ค่ายใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้เยี่ยมชมโคกหนองนาโมเดล ต.กุดนํ้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

2024-05-21
2024-05-20
2024-05-08
2024-05-06
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-20
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06