องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


เข้าร่วมเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิด การระบาดของโรคติดต่อ (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาฯ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิด การระบาดของโรคติดต่อ (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ bca55

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-13
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-28