องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


เรื่อง การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส


วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  โดยนายกสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส และประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-13
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-28