องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


กำหนดการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/วัด/เมรุ ในเขตตำบลกุดน้ำใส


กำหนดการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในโรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/วัด/เมรุ ในเขตตำบลกุดน้ำใส ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-13
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-28