องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริการส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่1/2563


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริการส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่1/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดยนายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส/ประธานกองทุนตำบลฯ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯเพื่ออนุมัติแผนงานโครงการประจำปี 2563

2024-03-27
2024-03-22
2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21