องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


เข้ารับเกียรติบัตรการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ


วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โดยนายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มอบหมายให้ ร.ต.วิเชียร์ ภิรมย์ชม เลขานุการนายก อบต.กุดน้ำใส เข้ารับเกียรติบัตรการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2024-03-27
2024-03-22
2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21