องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


รับมอบเล่มประวัติเมืองจัตุรัส


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้รับมอบเล่มประวัติเมืองจัตุรัส จากนายถนอม ลอยศักดิ์ ผู้ค้นคว้าประวัติเมืองจัตุรัส เพื่อไว้เก็บไว้ศึกษาต่อไป

2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26