องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


เข้าร่วมเวทีรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565 และร่วมถวายเพล


วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมเวทีรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565 และร่วมถวายเพล ณ วัดราษี บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26