องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการสูบกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสนำโดย นายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้ำใสพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านกุดน้ำใสหมู่ที่ 3 บ้านเหนือ หมู่ที่ 10 ร่วมเปิดโครงการสูบกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ลำห้วยบ้านกุดน้ำใส บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-04
2023-08-23
2022-12-29
2022-12-27
2022-11-18
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-21
2022-09-18
2022-08-26