องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.kudnamsai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิถี


วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นำโดยนายสุเทพ ดีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลกุดน้ำใส และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ร่วมเปิดโครงการอบรมป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิถี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่พันตรีวิเวก จงสูงเนิน เกษตรอำเภอจัตุรัส เป็นประธานเปิดโครงการฯ

2024-07-16
2024-07-15
2024-07-13
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-28